Zo bereid je je voor op de Brexit

Het is de bedoeling dat het Verenigd Koninkrijk volgend voorjaar de EU verlaat. Dat kan ook gevolgen hebben voor jouw onderneming.

In juni 2016 gingen de Britten naar de stembus om zich uit te spreken voor of tegen het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (VK). De meerderheid stemde voor uittreding en de Brexit was een feit. Op 31 december 2020 eindigen de onderhandelingen met het VK en moeten de EU-landen instemmen met de nieuwe afspraken.

Ondanks het feit dat de nieuwe afspraken met het VK nog niet helder zijn kun je je toch op een aantal zaken voorbereiden. Om dit te inventariseren kun je de Brexit Impact Scan doen. De scan behandelt verschillende thema's, zoals export, import, vestiging, concurrentie, markt en transport.

Hieronder zijn alvast een aantal onderwerpen uitgelicht die relevant kunnen zijn voor jou als ontwerper of als ontwerpbureau. Ook hebben we een aantal handige websites verzameld die je kunnen helpen om je bedrijf voor te bereiden op de Brexit.

Digitale data en diensten (privacywetgeving)

Als je persoonsgegevens verwerkt, dan moet je aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen en mogen gegevens niet zomaar aan partijen buiten de EU worden verstrekt. Bij het inkopen van ICT-diensten uit het VK is het raadzaam om op tijd te controleren of de softwareleveranciers voldoen aan de Europese wetgeving. Bekijk ons dossier AVG en privacy.

Intellectueel eigendom

Er zijn verschillende soorten intellectueel eigendomsrechten. Europese octrooien, auteursrechten of naburige rechten worden niet geraakt door de Brexit. Het is nog niet duidelijk of dat voor Europese merk- en modelregistraties ook geldt, maar de verwachting is dat houders van deze rechten niet ineens hun bescherming kwijtraken. Als in licentieovereenkomsten de Europese Unie als gebied staat vermeld, dan kan het zijn dat dit moet worden aangepast naar de ‘Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk’. Meer informatie hierover vind je bij het Benelux bureau voor de intellectueel eigendom.

Import en export

Het importeren en exporteren van goederen en diensten naar een niet EU-land zorgt voor meer administratie en regelgeving. Denk hierbij aan douanedocumentatie, btw-tarieven, invoertarieven, heffingen, kwaliteitseisen, lokale wetgeving, vervoersafspraken, betalingsvormen, vergunningen, productaansprakelijkheid, enz.

Diensten

Lopende contracten over dienstverlening zullen door de Brexit veranderen. Omdat iedere overeenkomst anders is, is het raadzaam hier specialistisch juridisch en financieel advies voor in te winnen, eventueel met behulp van een kennisvoucher.

Voor diensten waarbij gereedschap en materialen worden geleverd (denk aan tentoonstellingsmateriaal, monsters en reclamemateriaal, foto-, video- en filmmateriaal) is internationale douanedocumentatie nodig, een soort paspoort voor de goederen.

Toelevering

De Brexit zal niet alleen voor je eigen onderneming implicaties hebben, ook je toeleveranciers en afnemers zullen gevolgen ondervinden. De lopende afspraken die er vaak zijn met toeleveranciers kunnen door de nieuwe regelgeving veranderen. Ook invoerheffingen zullen wijzigen en dat kan gevolgen hebben voor de financiële afspraken en verwachtingen. 

Meer informatie en handige websites


Rijksoverheid: onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden
Brexit Impact Scan: een handige tool om te inventariseren wat je moet regelen
Brexitloket: meer informatie over de gevolgen en voorbereidingen op de Brexit
Brexitvoucher: voor het aanvragen van specialistisch advies over de Brexit
IND: wat zijn de gevolgen voor Brits personeel?
Nederlandse ambassade in Londen: Nederlands netwerk in het Verenigd Koninkrijk.

Wil je meer weten over de AVG en privacy? Hier vind je ons dossier.