#FAQ

Wat kost het om lid te worden van de BNO?

Een overzicht van alle soorten lidmaatschappen en de bijbehorende tarieven (per jaar).


  Studenten

  Een studentlidmaatschap is een informatief lidmaatschap. Dit houdt in dat je het ledenblad Dd en de digitale nieuwsbrief ontvangt. Daarnaast profiteer je van kortingen op BNO-events en trainingen. Het studentlidmaatschap+ houdt in dat je ook gebruik kunt maken van BNO Advies en toegang hebt tot alle voorbeeldcontracten en voorwaarden van de BNO.


  • Studentlidmaatschap+: 95,50 euro


  Individueel lidmaatschap

  Dit lidmaatschap is bedoeld voor zzp'ers en voor ontwerpers in loondienst bij een bedrijf.


  • Individueel lidmaatschap: 387,50 euro


  Startende ontwerpers (1 of 2 jaar na afstuderen)


  • 1e jaar na afstuderen (2020): 128,50 euro

  • 2e jaar na afstuderen (2019): 255 euro


  Duolidmaatschap

  Je kunt gebruik maken van het duo-lidmaatschap als je samen met een ander BNO-lid op een gezamenlijk adres één huishouding voert, dan wel één rechtsvorm vormt.


  • Duolidmaatschap: 312 euro (per persoon)


  Zzp'ers of werknemers met een minimum inkomen

  Je kunt van de kortingsregeling voor individueel werkende ontwerpers met een minimum inkomen gebruik maken, als je inkomen uit de onderneming, voor toepassing van ondernemersaftrek, rond de 20.000 euro per jaar bedraagt. Stuur in dat geval je laatst bekende belastingopgave naar de BNO per post of naar contributie@bno.nl. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


  • Zzp'ers of werknemers met een minimum inkomen: 312 euro


  Ontwerpers in loondienst bij een bij de BNO aangesloten ontwerpbureau

  Ontwerpers in loondienst bij een bij de BNO aangesloten ontwerpbureau, kunnen individueel lid worden en daarbij gebruik maken van een kortingsregeling. Geef bij aanmelding door bij welk bureau je werkt. De BNO vraagt jaarlijks de actuele gegevens op.


  • Ontwerpers in loondienst bij een bij de BNO aangesloten ontwerpbureau: 130 euro


  Ontwerpers aangesloten bij een netwerk, agentschap of vertegenwoordiging dat BNO-lid is


  • Ontwerpers aangesloten bij een netwerk, agentschap of vertegenwoordiging dat BNO-lid is: 130 euro


  Ontwerpers in het buitenland

  Ontwerpers én ontwerpbureaus in het buitenland kunnen lid worden van BNO. Ontwerpers in het buitenland (met of zonder Nederlandse nationaliteit) betalen 306 euro contributie per jaar. Ontwerpbureaus die gevestigd zijn in het buitenland betalen dezelfde contributie als ontwerpbureaus die in Nederland gevestigd zijn.


  • Ontwerpers in het buitenland: 312 euro


  Senioren

  Leden kunnen senior-lid worden vanaf hun 60ste jaar, als zij niet meer ontwerpen, maar nog wel op de hoogte willen blijven.


  • Senioren-lidmaatschap: 65 euro


  Bureaus, ontwerpafdelingen en samenwerkingsverbanden.

  Een bureaulidmaatschap is een lidmaatschap voor ontwerpbureaus, ontwerpafdelingen en structurele samenwerkingsverbanden die een belangrijk deel van hun inkomsten uit ontwerpwerkzaamheden genereren. De contributie voor een bureaulidmaatschap, of het lidmaatschap van een interne ontwerpafdeling, wordt bepaald op basis van het totaal aantal medewerkers (incl. management), omgerekend naar fulltime equivalenten (fte’s).


  • 1-2 medewerkers: 750 euro

  • 3 medewerkers: 850 euro

  • 4 medewerkers: 1100 euro

  • 5 medewerkers: 1350 euro

  • 6 medewerkers: 1620 euro

  • 7 medewerkers: 1820 euro

  • 8 medewerkers: 2000 euro

  • 9 medewerkers: 2025 euro

  • 10 medewerkers: 2100 euro

  • 11 medewerkers: 2200 euro

  • 12 t/m 15 medewerkers: 2250 euro

  • 16 t/m 26 medewerkers: 2300 euro

  • 27 t/m 37 medewerkers: 2500 euro

  • 38 en meer medewerkers: 3000 euro


   Geassocieerd lidmaatschap

   Het geassocieerde lidmaatschap is voor personen / vertegenwoordigingen / bedrijven die niet als ontwerper / ontwerpbureau werkzaam zijn, maar wel een professioneel inhoudelijke relatie hebben met het ontwerpvak (non-profit organisaties kunnen contact opnemen voor een speciale regeling).

   Naast personen en bedrijven vallen ook agentschappen, vertegenwoordigingen en netwerken onder het geassocieerd lidmaatschap: één of meerdere personen treden op namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers. Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. 

   Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk als zijnde een bureau beschouwd. Voorbeeld: Een designmanager kan zich op persoonlijke titel aansluiten. Een initiatief (galerie, ontwerpers-netwerk, etc.) dat een bepaalde groep ontwerpers vertegenwoordigt valt in de categorie agentschap of netwerk. Een opleiding of een groot meubelmerk zal zich als geassocieerd bedrijf aan de BNO willen verbinden.


   • Personen: 283,50 euro

   • Agentschappen, netwerken en vertegenwoordigingen: 1605 euro

   • Bedrijven: 2840 euro