#Nieuws

04.12.2020

BNO-salarisadvies 2021

Jaarlijks advies van de BNO aan de leden/werkgevers voor het aanpassen van de actuele salarissen in de sector.


Achtergrond

De BNO brengt jaarlijks aan de leden/werkgevers een advies uit voor het aanpassen van de actuele salarissen in de sector. De salarissen kunnen opnieuw geïndexeerd worden op basis van de inflatie en trendverhoging n.a.v. de uitkomsten van cao-onderhandelingen in verschillende bedrijfstakken. 

Het indexeringsadvies van de afgelopen jaren:

voor 2018 werd 1,7% geadviseerd;

voor 2019 werd 2% geadviseerd;

voor 2020 werd 2,2 % geadviseerd.


Actuele situatie

Op 23 maart 2020 gaat Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Het coronavirus heeft grote impact op onze economie. De inflatie* is 1,2% in september 2020 en er zijn 413 duizend mensen werkeloos, dat is gelijk aan 4,4% van de beroepsbevolking.

De gemiddelde cao-lonen stegen in 2020 met 2,67%. Als we kijken naar de recente akkoorden die relevant** zijn voor de BNO dan is de gemiddelde contractloonstijging 2,6%. Het gaat in alle gevallen om pre-corona-akkoorden toen de marktomstandigheden totaal anders waren.

Het merendeel van de ontwerpbureaus heeft te maken met omzetdaling ten opzichte van vorig jaar en hebben gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. 


Toekomst

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid rond de economische ontwikkelingen. Het Centraal Plan Bureau stelt dat de economie in 2020 met 5% krimpt, gevolgd door ruim 3% groei in 2021. De werkeloosheid loopt waarschijnlijk op tot 6% in 2021, blijkt uit het rapport Macro Economische Verkenning.

De Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) geeft aan dat er momenteel minder cao-akkoorden tot stand komen en ziet de gemiddelde contractloonstijging iedere maand verder dalen. Naar verwachting zal het uitblijven van contractloonstijgingen niet ondenkbaar zijn in de nog af te sluiten cao’s.

De overheidsbegroting 2021 zoals gepresenteerd op Prinsjesdag staat in het teken van economische tegenslag. Het kabinet doet forse investeringen ten behoeve van o.a. baanbehoud en zet door op de hervorming van de arbeidsmarkt.

Het minimumloon voor 2021 stijgt met 0,29%.


Overwegingen bij dit advies

De BNO wil met haar adviezen de salarissen in de sector niet alleen waardevast (compensatie van de inflatie) maar ook welvaartsvast houden. Daarvoor houden wij de vinger aan de pols bij salaristrends in andere (MKB)-sectoren die wij meenemen in het jaarlijks advies.

Contractloonstijgingen van aanpalende cao’s zijn in een stabiele markt een belangrijke graadmeter. Op dit moment is de markt onstabiel door de enorme impact van de coronacrisis en krimpt de economie.


Advies

Rekening houdend met de ontwikkelingen en vooruitzichten zoals hierboven geschetst, adviseert het bestuur van de BNO de salarissen voor 2021 niet te indexeren. De collectieve lijn staat los van de eventueel denkbare periodieke salarisverhogingen van medewerkers, als gevolg van persoonlijke groei in hun functie.


Nota Bene

De BNO geeft een Richtlijn arbeidsvoorwaarden uit. Het jaarlijkse salarisadvies is onderdeel van die richtlijn. Werkgevers hebben de vrijheid af te wijken van het advies. 


Toelichting

*De inflatie wordt berekend door het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) aan de hand van verschillende indicatoren. In het BNO-salarisadvies maken wij gebruik van de consumentenprijsindex (CPI). Er zijn in totaal 16 indicatoren. De belangrijkste is de CPI. Andere indicatoren gaan in op de ontwikkelingen van prijzen op de vastgoedmarkt, prijzen van grondstoffen en prijzen van aandelen. De prijsontwikkelingen wordt door CBS bewust niet gecombineerd tot een gemiddeld inflatiecijfer.

**Contractloonafspraken in 2020 in enkele andere bedrijfstakcao’s die relevant kunnen zijn voor de BNO zijn: Architecten, ICK, Onderzoekinstellingen, Tentoonstellingsbedrijven, Uitgeverijbedrijf en Grafimedia.

***BNO doet jaarlijks onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche. Het onderzoek vindt plaats tegen het einde van het jaar en maakt gebruik van cijfers uit het voorlaatst gesloten boekjaar. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn gebaseerd op de cijfers uit het jaar 2017.

Bronnen: CBS Statline, AWVN Cao-kijker, Centraal Plan Bureau, Memo 26 oktober 2020 Laurens Harteveld AWVN aan Vicky Fasten

Heb je vragen over het advies of over de Richtlijn arbeidsvoorwaarden 2021? Stuur dan een mail naar BNO Zakelijk Advies: zakelijkadvies@bno.nl.