#Nieuws

03.11.2022

Onze nieuwe leden

Hier vind je een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en studenten in week 44, november 2022.


Onderstaande personen en instellingen of bedrijven hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO.

Bezwaren daartegen op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a WG Plein 600, 1054 SK Amsterdam.


Ontwerper

Bernard Coops, Hilversum

Arthur Willemse, Amsterdam

Magda Margarint, Rotterdam

Chantal Hendriksen, Amsterdam


Student

Noa Wassink, Utrecht