#Nieuws

08.03.2023

Onze nieuwe leden

Hier vind je een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en studenten in week 10, maart 2023.


Onderstaande personen en instellingen of bedrijven hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO.

Bezwaren daartegen op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a WG Plein 600, 1054 SK Amsterdam.


Ontwerper

Amy Lewis, Eindhoven

Hubertus Slinger, Arnhem

Iris van den Akker, Amsterdam

Josselin Bijl, Bussum

Marcel Bosch, Den Haag


Ontwerpbureau

Cocosmos, Eindhoven