BNO lobbyt voor passende en evenredige vergoeding makers

BNO reageert, als onderdeel van Platform Makers, op voorstel implementatie van de Richtlijn auteursrecht in de Nederlandse Auteurswet.

Dit voorjaar is de Richtlijn auteursrecht in de digitale markt gepubliceerd. Die Richtlijn moet nu in de Nederlandse Auteurswet worden geïmplementeerd. De wetgever heeft daarvoor een voorstel gedaan en op dat voorstel mocht via een internetconsultatie worden gereageerd. Platform Makers zet zich in voor een sterker auteursrecht en een betere positie voor de maker.

De BNO is aangesloten bij dit Platform en samen met de andere belanghebbende organisaties hebben wij een reactie op het voorstel ingediend. Een belangrijk punt uit de reactie is artikel 18 van de richtlijn waarin het gaat om een ‘passende en evenredige’ vergoeding voor makers. Platform Makers heeft er bij de wetgever op aangedrongen dit artikel op de juiste wijze te implementeren in de Nederlandse wet, om zo de positie van makers te versterken.