BNO-salarisadvies 2019

De BNO adviseert om de salarissen met ingang van 1 januari 2019 met 2% te indexeren.

Rekening houdend met de ontwikkelingen en vooruitzichten zoals onder in de toelichting geschetst, luidt het advies van de BNO de salarissen voor 2019 te verhogen met 2,0%. Deze verhoging wordt tevens doorberekend in de norm begin- en eindbedragen van de BNO-salaristabel. 

Achtergrond

De BNO brengt jaarlijks aan de leden / werkgevers een advies uit voor het aanpassen van de actuele salarissen in de sector. De salarissen worden opnieuw geïndexeerd op basis van de inflatie en trendverhoging n.a.v. de uitkomsten van cao-onderhandelingen in verschillende bedrijfstakken.

• Voor 2016 werd 1,5% geadviseerd;

• Voor 2017 werd 1,5% geadviseerd;

• Voor 2018 werd 1,7% geadviseerd.

Huidige stand van zaken

De inflatie* loopt op en bedraagt 2,0% in het derde kwartaal van 2018.

De gemiddelde cao-lonen stegen in 2018 met 2,3%. Als we inzoomen op de contractloonstijgingen binnen de ‘Overige zakelijke dienstverlening’ waar de ontwerpsector onder valt dan zien we een stijging van 2,02%. Als we nog meer inzoomen en we kijken naar de recente akkoorden die relevant** kunnen zijn voor de BNO dan is de gemiddelde contractloonstijging in 2018 1,96%. De economie groeit in 2018 met 2,8% en de vakbonden zetten mede hierdoor hoog in met de onderhandelingen en stellen een minimumeis van 3,5% loonstijging in 2019.

Overwegingen bij dit advies

De BNO streeft met haar adviezen na om de salarissen in de sector niet alleen waardevast (compensatie van de inflatie) maar ook welvaartsvast te houden. Daarvoor houden wij de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van salaristrends in andere (MKB-)sectoren, die nemen wij mee in het jaarlijks advies.

De economie zit weer in de lift. De werkloosheid is in de afgelopen jaren gedaald en volgens het Centraal Plan Bureau zal deze trend zich gaan voortzetten in 2019. Vorig jaar waren werkgevers nog terughoudend om de economische groei door te vertalen naar de lonen maar dat lijkt dit jaar anders. De gemiddelde loonstijging bij cao-lonen is 2,3%. Als we echter kijken naar contractloonstijgingen in 2018 die relevant zijn voor de BNO dan is dat 1,96%. Het minimumloon voor 2019 stijgt slechts met 1,4%.

Uit de branchemonitor (2016) die in 2017 is gepubliceerd *** zien we een stijging in de omzet per fte en het aantal vaste banen.

Indexering salarissen

Het advies van de BNO is de salarissen voor 2019 te indexeren met 2,0%.

NB: De collectieve verhoging staat los van de eventueel toe te kennen periodieke salarisverhogingen van medewerkers, als gevolg van persoonlijke groei in hun functie.

Nota Bene

De BNO geeft een Richtlijn arbeidsvoorwaarden uit. Het jaarlijkse salarisadvies is onderdeel van die richtlijn. Werkgevers hebben de vrijheid af te wijken van het advies. De richtlijn is gratis voor BNO-leden. Niet-leden kunnen deze bestellen voor 25 euro (exclusief BTW) via info@bno.nl.

Toelichting

*De inflatie wordt berekend door het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) aan de hand van verschillende indicatoren. In het BNO-salarisadvies maken wij gebruik van de consumentenprijsindex (CPI). Er zijn in totaal 16 indicatoren. De belangrijkste is de CPI. Andere indicatoren gaan in op de ontwikkelingen van prijzen op de vastgoedmarkt, prijzen van grondstoffen en prijzen van aandelen. De prijsontwikkelingen wordt door CBS bewust niet gecombineerd tot een gemiddeld inflatiecijfer.

**Contractloonafspraken in 2018 in enkele andere bedrijfstakcao’s die relevant kunnen zijn voor de BNO zijn: Architecten, ICK, Onderzoekinstellingen, Tentoonstellingsbedrijven, Uitgeverijbedrijf en Grafimedia.

***BNO doet jaarlijks onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche. Het onderzoek vindt plaats tegen het einde van het jaar en maakt gebruik van cijfers uit het voorlaatst gesloten boekjaar. De resultaten van het einde 2017 uitgevoerde onderzoek zijn gebaseerd op de cijfers uit het jaar 2016.

Bronnen: o.a. CBS Statline, AWVN Cao-kijker & Centraal Plan Bureau.

Heb je vragen over het salarisadvies? Bel of mail dan met zakelijk advies (020 6244748 of zakelijkadvies@bno.nl).