Call projecten Fieldlab UPPS

Fieldlab UPPS nodigt creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products & Services in te dienen.

Fieldlab UPPS nodigt design gedreven MKB-ers en creatieve professionals uit projectvoorstellen rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products & Services in te dienen.  In deze derde Call worden opnieuw een aantal projecten gehonoreerd. 


Voor deze projecten is 50% matchingsfinanciering beschikbaar vanuit CLICKNL. De bijdrage van het bedrijf of de creatieve professional bedraagt minimaal 50% van de projectomvang in cash of in uren. De Call for Proposals open tot 31 december 2021 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Door 3D data is een rijke informatiebron voor het ontwerpen van goed passende producten veel dichterbij gekomen. De kansen die hierdoor ontstaan zijn nog lang niet benut. De ontwerpaanpak voor UPPS staat nog in de kinderschoenen. Fieldlab UPPS gaat uitdagingen voor het ontwerpen van UPPS op basis van praktijkgerichte vraagstukken aan en deelt de resultaten tijdens Meet UPPS evenementen. 

Fieldlab UPPS biedt ondersteuning door experts rondom het ontwerpen van UPPS. En kan worden geëxperimenteerd met faciliteiten zoals 3D/4D scanners, en –printers. De standplaats is TU Delft. 

Creatieve professionals en design gedreven MKB-bedrijven worden uitgenodigd om projectplannen voor samenwerking in te dienen, binnen de domeinen gezondheid, sport, veiligheid & fashion. 

Randvoorwaarden aanvragen

  • Deadline: de call is open van 15 mei t/m 31 december 2021 

  • Per bedrijf wordt maximaal 1 opdracht gehonoreerd 

  • Generieke resultaten (aanpak, uitkomst, UPPS kennis) zullen worden gedeeld via het Fieldlab (o.a. tijdens een Meet UPPS). 

  • Voor een officiële aanvraag dient een volledig ingevulde project proposal gemaild te worden naar m.k.idema@tudelft.nl

  • Benodigde private matching is minimaal 50%. 

  • Het beschikbare matchingsfinancieringsbudget is max 20.000 euro inclusief BTW. Voor matching komen in aanmerking private bijdragen (cash of in kind) en bijdragen van ANBI’s. 

  • Het budget kan besteed worden aan een nieuw project, of om een bestaand UPPS project te verbeteren 

  • Rapportage: deelnemers verplichten zich tot rapportage van de projectresultaten en presentatie van de resultaten in meet UPPS (1-2 keer) die door Fieldlab UPPS worden georganiseerd 

  • Na goedkeuring van uw proposal dient een samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft te worden getekend, voor aanvang van het project. Hierin wordt vastgelegd hoe met het IP wordt omgegaan. Indien het bedrijf de resultaten voor commerciële doeleinden wil aanwenden wordt een marktconforme prijs afgesproken voor overdracht van het IP met aftrek van de voorinvestering. 

Indienen proposals

Het stappenplan en template voor Project plan kunnen  hier worden gedownload. 

Wil je je project plan bespreken op de Meet UPPS? Vul dan  hier  je registratie in. 

Neem voor meer informatie en het indienen van een projectplan contact op met  Marijke Idema, m.k.idema@tudelft.nl 0651086848 .