De Persgroep werkt niet mee aan de procedure van de Geschillencommissie

Makers staan met de rug tegen de muur en hoopten op een uitspraak van de Geschillencommissie over de tarieven van de Persgroep.

De Persgroep weigert om mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht na een klacht van twee freelancers over de door de Persgroep gehanteerde tarieven voor freelancers. Makers zoals illustratoren, ontwerpers, fotografen en (foto)journalisten kunnen hierdoor geen geschillen bij de commissie inbrengen en moeten daardoor de Persgroep voor de rechter dagen. De Persgroep ontneemt makers hiermee de mogelijkheid om een geschil laagdrempelig in te brengen bij de geschillencommissie die hier speciaal voor is opgericht.

De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor makers. De Persgroep is nauw betrokken geweest bij de oprichting van deze Geschillencommissie, via het Platform Creatieve Media-industrie. De opstelling van de Persgroep gaat in tegen het recente advies van minister Dekker die media-exploitanten juist oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie.

Platform Makers, de BNO, Pictoright, DuPho, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) komen op voor de belangen van makers en steunen de strijd van de freelancers voor redelijke tarieven en goede algemene voorwaarden.

Zij vinden dat Minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen. Als grote mediapartijen zoals de Persgroep niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet.

De Persgroep probeert hiermee een voor makers laagdrempelige vorm van bemiddeling door deskundigen vanuit de sector te voorkomen. De betrokken makers, een freelance journalist en fotojournalist worden nu geconfronteerd met een kostbare en langdurige procedure bij de civiele rechter. De bedoeling van de wetgever  was nu juist om deze situatie te voorkomen.

'De tarieven die de Persgroep aan freelancers betaalt zijn ver onder de maat', stelt Otto Volgenant, advocaat van de twee freelancers die een klacht indienden bij de Geschillencommissie. 'Ik vind het onvoorstelbaar dat de Persgroep niet eens wil verschijnen bij de Geschillencommissie die juist voor dit soort zaken is opgericht. De bedoeling van de nieuwe wet was extra bescherming voor freelancers. Dat is tot nu toe helaas een lege huls gebleken. De politiek is nu aan zet.'