Digitale toegankelijkheid nu ook verplicht in Europa

Een nieuwe Europese wetgeving vereist dat websites en digitale applicaties voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

tekst door Henk Gianotten
bron: 
www.accessibility.nl/nieuws

Sinds 6 juni 2019 is de wereld weer een stap verder als het gaat om digitale toegankelijkheid en 'inclusiviteit'. Op die dag werd namelijk de Europese Accessibility Act van kracht. Bedrijven worden verplicht om hun websites, software en apps zo toegankelijk mogelijk te maken zodat elke Europeaan dezelfde toegang heeft tot dezelfde informatie en dienstverlening.

De nieuwe Europese wetgeving is conform het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Wat in de Nederlandse wet al min of meer was vastgelegd, was op Europees niveau nog niet goed geregeld. Maar bedrijven zijn nu dus ook verplicht om hun producten en diensten digitaal toegankelijk te maken.

Op die manier kan iedereen gebruik maken van deze diensten en heeft iedereen dezelfde toegang tot informatie. Ook als je bijvoorbeeld slechtziend of blind bent, doof of slechthorend, een motorische beperking hebt of bijvoorbeeld lijdt aan een neurologische aandoening.

Voorbeelden digitale producten en diensten

  • Computerhardware en besturingssystemen

  • Selfservice-terminals zoals pin-, kaartjes- en incheckautomaten

  • E-readers

  • E-communicatiediensten

  • Diensten die toegang geven tot audiovisuele media

  • Websites, apps, reisinformatie, ticketservices en selfservice-apparatuur van openbaar vervoer

  • Bankzaken

  • E-boeken en software

  • E-commerce diensten (denk aan thuiswinkelen)

  • Alarmnummers (zoals 112)

Wetgeving verplicht voor Europese bedrijven 

De wetgever stelt dat organisaties hun producten en diensten toegankelijk moeten aanbieden. Als ze daarin niet slagen, moeten ze deze van de markt halen. Of - in het geval van een website of mobiele applicatie - offline gehaald worden. Maar (nog) geen paniek. Want organisaties hebben tot 5 jaar tijd om te voldoen aan deze nieuwe Europese wetgeving.

Overheden in Europa zijn trouwens al verplicht (voor Nederland vanaf 23 september 2019) om voor websites en mobiele applicaties rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit geldt vanaf 6 juni 2024 dus ook voor niet-overheden.

Wat betekent dit voor ontwerpers en websitebouwers? 

De toegankelijkheid of 'drempelvrijheid' van digitale documenten en formulieren werd voor de aanmakers van pdf-bestanden al eerder geregeld door de introductie van PDF/UA. Door deze wereldwijd toegepaste normen voor Universal Accessibility kunnen bestanden ook op andere manieren geraadpleegd worden. Denk aan text to speech waarbij teksten worden voorgelezen of andere toepassingen van assistive technologies waarmee de toegankelijkheid sterk verbeterd kan worden.

Ontwerpers en andere makers van content voor de websites van overheid en financiële instellingen worden binnenkort verantwoordelijk gesteld voor de juiste vormen van toegankelijkheid. Bij de rijksoverheid en de grote banken kan men nog een centrale ingangscontrole toepassen zodat een groot deel van eventuele bestandsfouten gecorrigeerd kunnen worden.

Als alle bedrijven verplicht worden al hun content voor websites en mobiele toepassingen toegankelijk te maken zijn die correctiemogelijkheden er niet meer en worden de producenten en toeleveranciers direct verantwoordelijk; de ontwerpers en websitebouwers dus ook.

Nu de Nederlandse overheidsnormen Drempelvrijheid EU 2016/2101 al vanaf 23 september 2019 van toepassing zijn wordt het voor veel ontwerpers de hoogste tijd om de juiste kennis daarvoor te vergaren en de processen anders in te richten.