Enquête over rechtsbescherming aanbestedingspraktijk

Het ministerie van EZK wil de ervaringen rondom rechtsbescherming bij aanbestedingen in kaart brengen. De deadline is 29 maart.

Heb je wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure? Of heb je dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve effecten voor jou als inschrijver?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voert momenteel een enquête uit om de ervaringen rondom rechtsbescherming in kaart te brengen. Dit omdat er signalen zijn dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren.

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 29 maart.

Trainingen over aanbesteden

Ontwerpers krijgen steeds vaker te maken met aanbestedingen door overheidsorganisaties. Daarom zijn wij gestart met twee trainingen rondom dit onderwerp.

Was je van plan te starten met aanbesteden? Volg dan de training 'Starten met aanbesteden'. Deze training vindt plaats op 19 april 2019.

Heb je al ervaring met aanbesteden? Volg dan 'Verbeter je aanbestedingsstrategie'. Deze training vindt plaats op 24 mei 2019.