Financiële ondersteuning voor promotie designmanagement

Het DMN stelt resterende gelden beschikbaar aan studentenen onderzoekers die hun onderzoek naar design en/of design managementwillen presenteren.

Stichting Design Management Netwerk houdt op te bestaan maar stelt de resterende gelden beschikbaar voor financiële ondersteuning aan studenten en onderzoekers die hun onderzoek naar design en/of design management willen presenteren op bijvoorbeeld een congres of symposium.

Wat moet je doen?

Stuur je aanvraag naar info@dmnetwerk.com. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beantwoord. Bij voorkeur aanvragen voor de kerstdagen of eind 2019, maar niet later dan 20 januari 2020.

Vermeld bij je aanvraag de volgende zaken:

 • voornaam en achternaam

 • nationaliteit

 • woonadres

 • rekeningnummer [IBAN + BIC]

 • titel onderzoek

 • abstract over onderzoek, max. 250 woorden

 • aan welk instituut en in welk jaar afgestudeerd of afstuderende

 • aanbevelingsbrief van begeleider van een universiteit of hogeschool en/of

 • kopie collegekaart

 • waar presenteren onderzoeksresultaten (congres, symposium)

 • wanneer presenteren?

 • inschatting benodigde reis- en verblijfkosten

Over Design Management Netwerk

DMN heeft bijna twintig jaar bestaan en ontwikkelde en deelde kennis over de vraag hoe de inzet van design bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en wat daarvoor op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau nodig is.

Sinds 2000 verbond DMN niet alleen professionals rondom het thema design management, maar verbond ook op constructieve wijze de werelden van business, management en creativiteit met elkaar.

DMN had leden uit drie belangrijke doelgroepen: de vraagzijde (organisaties als Heineken, Forbo en Philips), de aanbodzijde (ontwerpbureaus en consultants zoals VBAT, Ontwerpwerk en npk design) en onderwijs/onderzoek (TU Delft, HKU en de Design Academy Eindhoven).