Handhaving wet DBA uitgesteld

De wet DBA, over de zelfstandigheid van zzp'ers wordt voorlopig niet gehandhaafd tot 2020.

Wel wordt vanaf 1 juli 2018 strenger opgetreden tegen kwaadwillenden.

Al eerder werd de handhaving van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (wet DBA) uitgesteld tot 1 juli 2018. De wet, die regelt dat er geen sprake is van een dienstverband als er gewerkt wordt op basis van modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst, riep zoveel weerstand op, dat het kabinet nu streeft naar nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020. Tot die tijd wordt niet gehandhaafd. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn, hoeven dus niet bang te zijn voor naheffingen en boetes als achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst.

Iemand is kwaadwillend als die 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat [hij/zij] weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)'.

Ontwerpers kunnen nog steeds gebruik maken van de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten. Je kunt dit doen als je als opdrachtnemer of opdrachtgever zekerheid wil of er sprake is van zelfstandigheid of een dienstbetrekking. In die beoordeling verandert niets, er kan nog steeds een arbeidsovereenkomst bestaan, alleen zullen geen boetes en naheffingen worden opgelegd.