Herverdeling 1,1 miljoen euro Stimuleringsfonds

Als reactie op de gevolgen van de coronacrisis, kan het Stimuleringsfonds door herverdeling van het budget 2020 een bedrag van 1,1 miljoen euro anders inzetten.

Als reactie op de gevolgen van de coronacrisis, kan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door herverdeling van het budget 2020 een bedrag van 1,1 miljoen euro anders inzetten.

Het Stimuleringsfonds maakt zo ruim 700.000 euro vrij voor makers binnen de deelregelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur. Een bedrag van ruim 400.000 euro wordt gereserveerd voor het opstarten van de internationale regelingen zodra dat weer mogelijk is.

Deze maatregel is onderdeel van een gezamenlijke reactie van de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie). Zij hebben binnen hun bestaande budgetten ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de zes verschillende sectoren. Het gaat in totaal om een bedrag van 15 miljoen euro. Ook wordt coulance en ruimte geboden bij de reeds toegekende subsidies.