Hogere vergoeding voor makers en tussenevaluatie

Bijna drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Auteurscontractenrecht verscheen de tussenevaluatie en kregen 2 filmmakers een hogere vergoeding toegekend.

Tussenevaluatie Wet auteurscontractenrecht

Eind juni verscheen de brief van Minister Dekker in het kader van de tussenevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht. Het beeld dat wordt geschetst is weinig positief. 

Uit de brief komt vooral naar voren dat de nieuwe wet tot op heden nog weinig effect sorteert. De wet biedt wel instrumenten aan makers om tot betere contracten rond auteursrechten te komen, maar, zo merkt de minister op, "het loutere aanreiken van instrumenten levert nog geen positieverbetering op; pas als de instrumenten daadwerkelijk worden ingezet, verandert er iets in de praktijk." En dat is precies waar het aan schort. Modelcontracten komen niet tot stand en sommige grote exploitanten weigeren zich aan te sluiten bij de geschillencommissie. De minister doet een dringende oproep aan partijen om hier werk van te maken.

In 2020 zal de wet echt geëvalueerd worden. Platform Makers heeft - ook namens de BNO - een eerste reactie gestuurd, waarin onder meer de minister verzocht wordt om al eerder maatregelen te treffen.

Succes voor makers bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Ondanks het sombere beeld dat uit de tussenevaluatie opdoemt, zijn er gelukkig ook lichtpuntjes te melden. De regisseur en scenarioschrijver van de succesvolle film Soof 2 krijgen op basis van het auteurscontractenrecht alsnog een hogere vergoeding. 

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht kreeg de vraag voorgelegd of de vergoedingen van 7% respectievelijk 5% van de exploitatie-opbrengst die zij hadden ontvangen wel billijk waren. Afgezet tegen het percentage van 50% dat de producenten zichzelf hadden toebedeeld, noemt de commissie de verhouding 'ernstig onevenredig' en bepaalt dat beide makers een verhoging van 5% verdienen. 

Dit was de eerste keer dat de Geschillencommissie in actie kwam. En met een mooi resultaat voor deze makers. Hopelijk is dit ook een aanzet voor andere makers om klachten in te dienen maar dan moeten producenten en exploitanten natuurlijk wel meewerken aan deze laagdrempelige manier om de wet toe te passen. In tegenstelling tot de producenten van Soof 2 weigert bijvoorbeeld de Persgroep om zich bij de Geschillencommissie aan te sluiten. Daardoor kan deze zich niet uitlaten over de (on)billijkheid van de tarieven die de Persgroep betaalt aan haar freelancers.