IDOLS*: kans voor creatieve professionals, coaches en opdrachtgevers

Ministerie van OCW stelt eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar. Creatieven kunnen zich tot 15 augustus aanmelden.

IDOLS* is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Opdrachtgevers, onder begeleiding van ervaren coaches, doen ervaring op met de inzet van creatieve en culturele professionals bij maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd doen deze professionals ervaring op met het in consortia samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.

Het Ministerie van OCW stelt voor de uitvoering van dit programma eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar.

Je kunt als ontwerper meedoen in een uitvoerend team (consortia van opdrachtnemers), als probleemeigenaar van een vraagstuk of als coach.

Voor meer informatie: info@projectidols.nl.


Odoo CMS - een grote afbeelding

Thema's

De maatschappelijke uitdagingen waar IDOLS* op focust vallen binnen vier thema’s:

  • veiligheid;  

  • gezondheid & zorg; 

  • energietransitie & duurzaamheid en landbouw;

  • water & voedsel.

Meedoen?

Aanmelden kan tot 1 augustus voor opdrachtgevers en coaches, en tot 15 augustus als je deel wilt nemen aan een uitvoerend team (consortia van opdrachtnemers). Op 2 september wordt aan de eerste projecten een ‘go’ gegeven. Het programma loopt tot juni 2020. 

IDOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie (vereniging van beroepsorganisaties uit de creatieve industrie met o.a. BNO) en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.