Inge Naves nieuwe jurist BNO

Op 16 september 2019 is Inge Naves begonnen als jurist bij de BNO.

Daarmee bestaat BNO Advies uit de volgende drie personen: Vicky Fasten voor zakelijke ondersteuning en Pascale Kos en Inge Naves voor juridisch advies.

Inge is de afgelopen jaren werkzaam geweest als advocaat in Amsterdam. In de advocatuur hield zij zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met een focus op het auteurs-, merken- en modellenrecht.

Inge heeft als advocaat onder meer gewerkt voor industrieel ontwerpers, modehuizen en interieurontwerpers en is daardoor niet onbekend met de designwereld.

Inge kijkt ernaar uit om haar kennis en ervaring te delen met de aan de BNO aangesloten ontwerpers. Zij wil graag hulp bieden voor specifieke kwesties en daarbij ook in bredere zin juridische kennis bijbrengen, om zo juridische geschillen in de toekomst te voorkomen.

Inge: “Het ontwerpen moet kunnen gaan om het ontwerpen. Ik hoop ontwerpers een bepaalde basiskennis van het recht te geven, om zo het creatief ondernemen te vergemakkelijken."
Foto: Inge Naves / Fotograaf: Ilco Kemmere