Input rondom richtlijn voor tarieven gevraagd

De Autoriteit Consumenten en Markt, die erop toe ziet dat bedrijven zich houden aan de regels voor mededinging, vraagt om jullie input.

Over de uurtarieven van ontwerpers is veel te doen. Zijn ze te hoog? Te laag? Te conjunctuurgevoelig? Hoe bepaal je ze? En wat wordt ervaren als professioneel en redelijk?

De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) waakt ervoor dat er geen afspraken worden gemaakt tussen partijen om de markt te beïnvloeden. Het is tenslotte een vrije markt waarin je samen kunt onderhandelen. Toch hebben
zowel ontwerpbureaus als zzp'ers behoefte aan een referentiekader. Ook zijn de arbeidsomstandigheden binnen de ontwerpsector niet altijd even goed geregeld. Zo zijn maar weinig zelfstandig ontwerpers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwt niet iedereen een pensioenpotje op.

Deze omstandigheden zorgen ervoor dat ACM open staat voor een gesprek over een richtlijn voor tarieven voor onze sector. Zou een richtlijn helpen in jouw beroepspraktijk? In welke situaties zou je het toepassen en wat zou je verwachten dat erin staat?

Wil je betrokken zijn bij dit onderzoek en input geven? Stuur dan een e-mail naar zakelijk advies.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.