Lobby voor aanvullende maatregelen Noodpakket 2.0

Over onze lobby voor aanvullende maatregelen op Noodpakket 2.0.

Op 26 mei stuurde de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het tweede generieke steunpakket. De taskforce geeft aan dat het pakket veel van de door haar gesignaleerde knelpunten niet oplost en pleit daarom voor o.a. de volgende maatregelen:


  • Een garantiefonds (schadecompensatieregeling en garantiefaciliteit) waaruit ontstane schade kan worden gecompenseerd en productiecapaciteit van de sector kan worden geborgd en investeringen in innovaties in de anderhalve meter samenleving mogelijk worden. Richt daarbij ook zzp-overbruggingsregeling in.

  • Een tweede specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Het eerste specifieke steunpakket is gebaseerd op de schade die is opgelopen tot het einde van deze week (1 juni).

Als oprichter en lid van de Federatie Creatieve Industrie manifesteert de BNO zich vooral via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Onder het motto samen groter en sterker doen we via dit kanaal de meeste boodschappen.

Kunsten '92 is aangewezen als trekker van deze taskforce, daarmee onderhouden we nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze, met onze Federatie Creatieve Industrie, over wat speelt in de ontwerpsector, monitoren de werking van de generieke maatregelen en geven aan waar ze (nog) onvoldoende soelaas bieden voor de ontwerpsector. Er lopen lijntjes naar de ministeries van OCW, EZ en SZW.

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorie├źn daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op bij ontwerpers en bureaus. De inzichten nemen we mee naar de hierboven genoemde lobby-partners.