Maak kennis met de Drivers van DDD 2020

21 gedreven, opkomende Nederlandse ontwerpers nemen je mee op een waardevolle reis richting de Dutch Design Week 2020.

In januari zijn 21 ontwerpers gestart met Driving Dutch Design, het programma voor talentontwikkeling geïnitieerd door ABN AMRO, de BNO en de Dutch Design Foundation (DDF).

Odoo CMS - een grote afbeelding

Re-value 

Het thema van editie 2020 is 'Re-value' waarbij de Drivers het begrip ‘waarde’ (van ontwerp en van het leven in het algemeen) onderzoeken, evalueren en (her)ontdekken. Het thema is opgesplitst in 6 subthema's: Rebel, Research, Reconnect, Reinvent, Reflect & React.

Podcasts

Het onderzoek naar de subthema's is te beluisteren in een serie podcasts waarin een 60 minuten durend gesprek wordt gehouden met 3 of 4 Drivers. Hierbij ligt de focus op het post-corona-tijdperk: hoe krijgt deze wereld vorm en hoe kunnen creatieve ondernemers (ontwerpers, kunstenaars, kunstenaars, denkers en makers) daarin een rol spelen?

De podcasts gaan vergezeld van een reeks bijbehorende online interviews. 

Podcast 1. Re-Value // #1 Rebel


In de eerste studio sessie gaat Myrthe Krepel (SMELT) in gesprek met conceptueel ontwerper Dion Soethoudt, kunstenaar en onderzoeker Julia Janssen en grafisch ontwerpers Sophie Balch en Tijn de Kok (ST-DUO). Geen van allen noemt zich een activist of rebel, maar ze zien wel rebellie en activisme bij elkaar. Op welke manier zijn ze rebels of activistisch? En hoe is dat van waarde in het in gang zetten van sociale beweging? En welke veranderingen willen we zien in de ontwerpwereld zelf wanneer we die bekijken vanuit de waarden waar we voor strijden met ons werk?

Odoo CMS - een grote afbeelding

Fotograaf: Tim Meijer

Podcast 2. Re-Value // #2 Research


In de tweede studiosessie praatten Myrthe Krepel en Dorian Kingma (SMELT), Thomas Bevelander en Jurgen Wiegeraad (Thomas & Jurgen), en Myrte van der Molen over research in het ontwerpproces. Welke rol speelt onderzoek in het ontwerpproces? Kun je onderzoek en ontwerp eigenlijk wel van elkaar scheiden? En welke vormen van onderzoek gebruik je in je proces? Over het belang van vrijheid binnen het onderzoek en ontwerpproces en niet bang zijn om fouten te durven maken. Over het spanningsveld tussen theoretische bronnen en de intuïtie van de ontwerper.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Fotograaf: Tim Meijer

Podcast 3. Re-Value // #3 Reconnect


Verliezen we de verbinding met de omgeving, door het verlangen naar de rest van de wereld? In de studiosessie #3 praat kunstenaar en design researcher Julia Janssen, met circulair plastic ontwerper Jessica den Hartog, RE-engineer Jeffrey Heiligers en product ontwerper Rose Groot (We & Wijn). In dit gesprek onderzoeken ze nieuwe verbindingen en opnieuw verbinden. De mens is ontvreemd van zijn omgeving, weet niet hoe iets gemaakt wordt en kent de oorsprong en functie van materiaal niet. Dit is ons vertrekpunt, waaruit grotere, onderliggende thematieken voortvloeien: duurzaamheid en het menselijk ego.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Fotograaf: Bastiaan van de Venne

Podcast 4. Re-Value // #4 React


Beschikbaar op 1 oktober

Podcast 5. Re-Value // #4 Reflect


Beschikbaar op 8 oktober

Podcast 6. Re-Value // #4 Reinvent


Beschikbaar op 15 oktober

DDD-instagram

De komende maanden kun je de zoektocht en het onderzoek van de Drivers ook volgen op Instagram. Door welke waarden en welk moraal worden ze gedreven? Hoe kan verandering en onzekerheid van toegevoegde waarde zijn? En welke waarde kunnen zij als ontwerpers creëren en bijdragen?

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Drivers 2020 / Fotograaf: Tim Meijer

Expo/programma DDW

Het nieuwe perspectief van de Drivers ten aanzien van 'waarde' zal worden gepresenteerd in een gezamenlijke expo (met zijprogramma) tijdens de Dutch Design Week van 17 t/m 25 oktober 2020 in Eindhoven.

In katalysatorprogramma Driving Dutch Design (DDD) helpen ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) gedreven ontwerpers de volgende stap te maken in hun creatief ondernemerschap.