Nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen

Het Europees Parlement heeft de nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen. Makers krijgen een eerlijke vergoeding wanneer hun werk door internetplatforms wordt gebruikt.

Het Europees Parlement heeft dinsdag 26 maart dan toch de nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen. De afgelopen jaren hebben vooral de grote internetplatforms als Facebook en Youtube en tal van maatschappelijke organisaties zich tegen de hervormingen in deze richtlijn gekeerd (zie eerder bericht onderaan de pagina). Tevergeefs blijkt nu.

Voor makers is dit vooral goed nieuws. Zij kunnen nu een eerlijke vergoeding ontvangen wanneer hun werk door de platforms wordt gebruikt. Naast regels voor het uploaden van content regelt de richtlijn meer onderwerpen waaronder bijvoorbeeld educatief gebruik, collectief onderhandelen, een separaat recht voor persuitgevers en het recht voor makers op een proportionele vergoeding bij exploitatiecontracten.

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in hun wetgeving door te voeren.