Nieuwe BNO-ereleden

Wolfram Peters, Jeroen van Erp en Gerbrand Bas zijn benoemd tot erelid van de BNO vanwege hun bijzondere verdiensten voor het vak en/of de vereniging.

Wolfram Peters, Jeroen van Erp en Gerbrand Bas zijn door de algemene ledenvergadering van 14 maart jl. benoemd tot erelid van de BNO vanwege bijzondere verdiensten voor het vak en/of de vereniging. 

Wolfram Peters

Uit de voordracht: In augustus 2018, tijdens de viering van het 40-jarig bestaan en de openingsreceptie van de nieuwe studio en werkplaats van npk design, maakte partner Wolfram Peters, toch wel enigszins geëmotioneerd, bekend dat hij later dat jaar afscheid zou nemen van het ontwerpbureau dat mede zijn naam draagt. Met dat afscheid is tevens een einde gekomen aan de markante veertigjarige carrière van één de iconen van het Nederlandse design. Wat ons betreft aanleiding voor gepast eerbetoon in de vorm van een erelidmaatschap van de BNO wegens zijn bijzondere verdiensten voor het vak.
Gedurende de afgelopen veertig jaar, maar zeker in de beginperiode, heeft Peters met zijn partners de standaard gezet voor zijn collega's en daarmee ook voor het Nederlandse productdesign. Een reis door de VS langs de grote toonaangevende bureaus met Hans Robertus legde begin jaren tachtig het fundament onder een van Nederlands meest succesvolle designbureaus.

De volstrekt eigen signatuur van npk werd niet alleen door de opdrachtgevers maar ook door de consument erkend en gewaardeerd. Mede door zijn aandacht voor het kleinste detail droeg Peters bij aan een unieke kwaliteit die in binnenen buitenland oneindig vaak werd bekroond.

Peters was behalve oprichter van het bureau Peters & Krouwel, later Ninaber|Peters |Krouwel en nu npk design ook bestuurslid van de toenmalige Stichting industrieel ontwerpen Nederland (ioN), van de Kring Industrieel Ontwerpers (KIO), de KIO Branche en na de fusie met de bNO ook van de BNO

Jeroen van Erp


Uit de voordracht: Als mede-oprichter en creatief directeur van het succesvolle multidisciplinair en internationaal opererende ontwerpbureau Fabrique is Jeroen van Erp een van de pioniers geweest van de ontwikkeling van digital design in Nederland. Hij is een breed georiënteerde visionair die zijn kwaliteiten voortdurend ook buiten zijn eigen bureau inzet: voor de ontwerpwereld deed hij dat onder meer als bestuurslid van de BNO, voor het Lab Vlieland en voor de Design & Emotion Society.  Tot op heden is hij bestuurslid van het internationaal befaamde congres ‘What Design Can Do’.

Hij speelde een vitale rol in opzet, ontwikkeling en performance van de Dutch Creative Council en het Topteam Creatieve Industrie. Tot in het Koninklijk huis en ver over de Nederlandse grens, is van Erp al vele jaren een aanstekelijk en effectief ambassadeur.

Van Erp schreef tientallen columns en artikelen in vakbladen en andere publicaties. In zijn laatste publicatie 'Think like a designer, don't act like one' geeft hij op speelse wijze inzicht in de kennis en methodes van ontwerpers om tot mooie en spraakmakende oplossingen te komen.

Tot 2015 was Jeroen van Erp actief als een van de directeuren van Fabrique, aansluitend aanvaarde hij in 2016 de functie van praktijkhoogleraar Concept Design aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Gerbrand Bas

Uit de voordracht: Als verbindend en voorwaardenscheppend entre-preneur heeft Gerbrand Bas gedurende de afgelopen dertig jaar een centrale rol gespeeld in de versterking van de Nederlandse designinfrastructuur. Nog steeds levert hij een grote bijdrage aan de afstemming en cohesie in de sector, momenteel vooral in zijn rol als secretaris van de Federatie Creatieve Industrie. Met zijn kennis van de ontwerpwereld en de organisaties daarbinnen levert hij, tamelijk geruisloos maar effectief, een waardevolle bijdrage aan het designklimaat in Nederland.

Aanvankelijk richtte Bas zich als industrieel ontwerper als een van de partners vooral op het ontwerpbureau Holland Processing, maar al snel besteedde hij veel tijd aan bestuurlijke functies ter ondersteuning van het collectief.Hij richtte de KIO-branche (de branche-organisatie van industrieel ontwerpbureaus, in naam verbonden met de Kring Industrieel Ontwerpers) op en zat die ook voor, organiseert al jaren de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO), was betrokken bij de fusie van ioN Oost met de Stichting Goed Industrieel Ontwerp in de ketenorganisatie Designlink en nam met samen met Rob Huisman van de BNO het initiatief voor de Nederlandse Design Prijzen (nu Dutch Design Awards). 

Het samenbrengen van bedrijfsleven en creatieve industrie is telkens de drijfveer achter de zaken die hij ondersteunt en initieert.

Zo nam hij, ook samen met Rob Huisman, het initiatief tot de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries: de koepel van beroeps- en brancheorganisaties in de creatieve zakelijke dienstverlening (nu Federatie Creatieve Industrie).

Bas was als bestuurslid actief voor onder meer de BNO, Stichting Goed Industrieel Ontwerp, CRISP, KIC!, DMN en SMACC. Bas verenigde zes industrieel ontwerpbureaus in de coöperatie YARD 9 om gezamenlijk in Turkije een voet aan de grond te krijgen..

Installatie

Vanwege hun verbondenheid met het vak industrieel ontwerpen, vindt de installatie plaats op 27 maart in CIRCL als afsluiting van de bijeenkomst “De toekomst van het vak industrieel ontwerpen”.