Onze nieuwe leden

Hier vind je een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en studenten (wk 44, november).

Onderstaande personen en instellingen of bedrijven hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO.

Bezwaren daartegen op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a WG Plein 600, 1054 SK Amsterdam.

Ontwerper

Inge van Bremen, Amsterdam
Fortu de Haas, Geldermalsen
Perla van Kessel, ‘s-Hertogenbosch
Marit Molenaar, Alkmaar
Marly Mulders, Kruisland

Student

Mirl van Hoek, Eindhoven
Kim Zoutewelle, Eindhoven