Open Oproep Research, Act & Reflect

Het Stimuleringsfonds zoekt grassroots platforms, collectieven en organisaties die met hun programma bijdragen aan een meer cultureel diverse en inclusieve creatieve industrie.

Richt jouw ambitie voor 2021 zich op onderwerpen als dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, anti-racisme of intersectionaliteit? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien dan voor 11 november 2020 een aanvraag in voor een programma.

Aanleiding

Deze oproep vindt plaats tegen een achtergrond van maatschappelijk debat en protesten tegen systematische ongelijkheid en discriminatie.

Het Stimuleringsfonds constateert dat er in Nederland de afgelopen jaren initiatieven zijn ontstaan van makers en platforms die vanuit een 'geleefde ervaring' en persoonlijke drive thema's aansnijden en gevestigde systemen bevragen die nog onvoldoende gezien en erkend worden binnen de ontwerpsector.

Vanuit de overtuiging dat diversiteit en inclusie bijdragen aan een sterkere en duurzamere creatieve industrie en dat het fonds voor een brede groep van makers toegankelijk moet zijn, wil het fonds deze initiatieven ondersteunen en zo een meer diverse groep makers kennis laten maken met het fonds.

Deadline

Platforms en instellingen kunnen tot en met woensdag 11 november 2020 reageren.