Open Oproep Ruimte voor Talent

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek of experiment in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats.

Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Deadline is woensdag 2 september 2020.

Voor de vijfde en laatste ronde van de Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds 250.000 euro beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere samenwerkingen worden ondersteund.

Opzet oproep

De maximale bijdrage per project is 25.000 euro. Voorwaarde voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Denk aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit de industrie of het bedrijfsleven.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is 15.000 euro gereserveerd voor de ontwerper en 10.000 euro voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarde van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk vier weken na toekenning dient te worden overlegd. 

Deadline

De aanvraag kan tot en met woensdag 2 september 2020 worden ingediend.