Open Oproep This is not a Simulation!

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om met concrete sociaal-ruimtelijke interventies nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting te exploreren binnen de publieke ruimte.

Wie kan handelingsperspectief bieden voor een leefbare, veerkrachtige en duurzame toekomst? Ontwerpers worden opgeroepen om met concrete sociaal-ruimtelijke interventies nieuwe vormen van intimiteit en ontmoeting te exploreren binnen de publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld parken, pleinen, winkelstraten, maar ook horeca, bibliotheken of sportcomplexen.

Ontwerpers werken daartoe samen met lokale partners - gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of bewoners – aan vraagstukken, die zijn ontstaan ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus.

Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs, bij voldoende kwaliteit, maximaal 10 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximumbedrag van 20.000 euro incl. btw beschikbaar voor het inzetten van ontwerpers.

Indienen

Je kunt je voorstel tot en met 10 september 2020 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep This is not a Simulation'.

Vragen?

Voor vragen over de open oproep en de procedure kun je contact opnemen met Nazanin Hedayati via n.hedayati@stimuleringsfonds.nl of bel 010 4361600.

Initiatiefnemers

'This Is Not A Simulation!' is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie (waar BNO deel van uitmaakt) en de Dutch Design Foundation en staat open voor meer denkkracht. De intellectuele opbrengsten worden op termijn onder een Creative Commons licentie aan het publiek domein beschikbaar gesteld.