Oproep deelname enquête werkenden in de creatieve sector

UvA zoekt deelnemers voor een onderzoek naar werk, zekerheid en belangenvertegenwoordiging in de creatieve sector.

De creatieve sector wordt vaak gezien als een sector met een unieke combinatie van hoge interne motivatie van de mensen die in de sector werken en onzeker en precair werk. In zijn leerstoelgebonden onderzoek, analyseert hoogleraar Maarten Keune van AIAS-HSI (Universiteit van Amsterdam) samen met een postdoc en een promovendus, hoe de werkenden in de sector hun belangen definiëren en afwegen, en hoe zij hun belangen via collectieve mechanismen behartigen.

Deze enquête is onderdeel van het WERCREA onderzoeksproject van de afdeling AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam en wordt gefinancierd door Instituut GAK.

Lees hier meer over het onderzoek.

Enquête

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De verzamelde data zal volledig anoniem worden verwerkt en zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van het WERCREA onderzoek (waaronder onderzoeksrapporten, wetenschappelijke publicaties en infographics). Je besluit om deel te nemen is vrijwillig en je kunt op elk moment zonder opgaaf van reden stoppen.

Jouw deelname is van groot belang, aangezien het helpt de behoeften en voorkeuren van werkenden in de creatieve industrie beter te begrijpen. Dit kan dienen als input voor beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers.

Voor wie?

De enquête is bedoeld voor mensen werkzaam in de architectuur- en ontwerpsectoren in Nederland of het Verenigd Koninkrijk en heeft tot doel de arbeidsmarktposities en arbeidsomstandigheden in deze sectoren beter te begrijpen. Daarnaast wordt je visie op je beroep onderzocht; de mate waarin je belang hecht aan creativiteit en andere dimensies van je werk.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de enquête of het onderzoeksproject dan kun je contact opnemen met: Petar Marceta (p.marceta@uva.nl) of met de projectleider van het WERCREA onderzoeksproject: prof Maarten Keune (m.j.keune@uva.nl).