Oproep Latent Talent

Heb jij een innovatief idee waarmee je de ambities van jongeren met een chronische aandoening kunt helpen verwezenlijken?

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening, met vaak een grote impact op het dagelijks leven. Net als alle anderen jongeren hebben zij behalve uitdagingen óók ongekende mogelijkheden, ambities, dromen, drijfveren en talenten waarmee ze hun leven vorm willen geven. Heb jij een innovatief idee waarmee je de ambities van deze jonge mensen helpt te verwezenlijken? Dien dan een voorstel in!


Het Agis Innovatiefonds verwelkomt voorstellen van brede coalities waarin jongvolwassenen (16-30 jaar) samen met ontwerpers, makers, hun sociale en/of professionele netwerk, innovatief bouwen aan hun mogelijkheden en ambities.

Werkwijze ontwerpend onderzoek

De werkwijze betreft in eerste instantie een ontwerpend onderzoek, waarbij ontwerpers de kar trekken. De uitvoering is in handen van een breed samengesteld team, waaronder de mensen voor wie het initiatief bedoeld is. In de tweede fase is er ook een belangrijke rol voor degene die verantwoordelijk is voor de implementatie van het initiatief.

Contact

Heb je vragen, of wil je sparren over je aanvraag? Neem dan contact op met Annemarie Kuiper (subsidie@agisinnovatiefonds.nl of 085-0608669).