Oproep poll rondom financieringbehoefte

Ter voorbereiding van een expertmeeting willen we graag meer weten over jullie wensen en ideeën als het gaat om (ondersteunende) financiering.

Vanuit het tweede corona-steunpakket heeft Cultuur+Ondernemen middelen ter beschikking gekregen om bedrijven in de creatieve sector te ondersteunen. 

Ter voorbereiding van een expertmeeting met een aantal organisaties in de creatieve industrie en als input voor lobby-trajecten, willen we graag meer weten over jullie wensen en ideeën als het gaat om (ondersteunende) financiering van jullie diensten en producten.

Andere ondersteuningsmaatregelen als gevolg van COVID-19 laten we daarbij even buiten beschouwing. Je antwoorden zijn anoniem.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.