Pensioenakkoord: zzp'ers verplicht verzekerd?

De verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid heeft nogal wat stof op doen waaien, veel ontwerpers maken zich zorgen over de kosten. Wat houdt de verzekering precies in?

Ondernemersorganisaties, vakbonden en het kabinet zijn samen tot een principe pensioenakkoord gekomen. Een van de afspraken daarin is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. Veel ontwerpers maken zich zorgen omdat een verplichte verzekering de nodige financiële consequenties kent. Dat is heel begrijpelijk. 

We vinden het belangrijk dat ontwerpers onder de juiste omstandigheden hun werk kunnen doen en zich dus ook kunnen wapenen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat veel zzp'ers onverzekerd rondlopen is zorgelijk. Een verplichte verzekering is echter niet per se het juiste antwoord. Alternatieve oplossingen die zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld zoals broodfondsen en vergelijkbare netwerken lijken beter aan te sluiten bij de omstandigheden en behoeftes van de zzp'ers. En er is de mogelijkheid om verschillende oplossingen met elkaar te combineren, iets dat wij toejuichen.  

De concrete invulling van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet nog uitgewerkt worden. Wij proberen de invulling van deze maatregel zo passend mogelijk te krijgen voor ontwerpers en trekken daarvoor op met relevante andere partijen en we leveren dus ook input via de arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector en het Platform Arbeidsvoorwaardenberaad. Natuurlijk houden we onze leden regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Generieke afspraken op hoofdlijnen

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog.

  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stoppen op basis van cao-afspraken.

  • Afschaffing van de doorsneesystematiek waardoor iedereen straks dezelfde pensioenpremie betaalt. 

  • Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel

  • Er zijn minder financiële buffers nodig door meer collectieve risicodeling. 

Sluit je aan bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Lid worden biedt vele voordelen: juridisch en zakelijk advies op maat, een groot aanbod voorbeelddocumenten en inspirerende events en trainingen.