Politici en makers in debat over werking nieuwe wet

Makers vinden dat de nieuwe Wet Auteurscontractenrecht voor verbetering vatbaar is. De lobby is in volle gang.

Op 4 oktober zijn in de Tweede Kamer de eerste ervaringen met de Wet Auteurscontractenrecht besproken tussen politici en makers. Afgelopen zomer presenteerde Platform Makers al een tweede publicatie vol individuele ervaringen van makers met het auteursrecht: Werken voor een kratje bier. Naar aanleiding van die publicatie organiseerde het Platform Makers op 27 september een debat in Nieuwspoort met de makers, producenten en politici (lees hier het verslag). De voorlopige conclusie is zorgwekkend: de nieuwe wet blijkt vooralsnog maar beperkt verandering in de contractpraktijk te brengen. Vanuit de kant van de makers is het dan ook duidelijk dat deze wet voor verbetering vatbaar is. In 2020 zal de wet worden geëvalueerd, maar de lobby om deze aan te passen is al in volle gang. Wij participeren in deze lobby via Platform Makers en de Federatie Dutch Creative Industries.

Inzet van de lobby is de werkingssfeer van de wet te verruimen naar alle makers en alle soorten auteurscontractenrecht. Een groep makers is nu namelijk uitgesloten van de extra bescherming van de wet. Verder is er een aantal specifieke punten waarop makers graag aanpassingen zien. Om ervoor te zorgen dat producenten zich niet kunnen onttrekken willen makers graag dat inschrijving bij de geschillencommissie wordt verplicht. De beperking tot 'hoofdmakers' in het artikel over filmrechten zou moeten worden geschrapt. Makers willen graag dat collectief onderhandelen wordt toegestaan en dat adviestarieven en richtprijzen worden mogelijk gemaakt. Tot slot pleiten makers ervoor dat de overheid zich als een voorbeeldig opdrachtgever gedraagt en via voorwaarden bij het verstrekken van subsidies de billijke vergoeding voor makers veilig stelt.

Het Algemeen overleg auteursrecht van 4 oktober in de Tweede Kamer met de minister heeft nog niet geleid tot aanpassing van de wet, en dit zal waarschijnlijk ook niet gebeuren voor de wet in 2020 is geëvalueerd (lees hier het verslag). Resultaat van het debat is vooralsnog vooral druk op met name de omroepen en persuitgevers om zich in te schrijven bij de geschillencommissie. Ook leverde het debat kamerbrieven op die gelegenheid zullen geven de lobby gevolg te geven.

Platform Makers is het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten. De Federatie Creatieve Industrie is het netwerk van beroeps- en brancheorganisaties in de creatieve industrie. Beide organisaties zijn mede opgericht door de BNO. Wij zetten ons onder andere binnen Platform Makers en de FDCI in voor de auteursrechten voor ontwerpers.