Prijsafspraken voor zzp'ers zijn op komst

Ieder jaar vraagt de BNO wat ontwerpers verdienen. We krijgen daarmee een goed beeld van de economische gesteldheid van de sector. Die informatie gebruiken wij om in gesprek te gaan met beleidsmakers, onderzoeker en politici.

In 2017 was het gemiddelde uurtarief 95 euro voor ontwerpwerkzaamheden. In het onderzoek maken we onderscheid tussen tarieven van zzp'ers en bureaus, in verschillende disciplines en naar de aard van geleverde werkzaamheden. Hier kan je het hele rapport lezen. 

Over dat uurtarief is veel te doen. Als vereniging mogen wij niet zomaar een standpunt innemen over tarieven die worden gehanteerd in de markt. Hiermee zouden wij mogelijk kartelvorming in de hand kunnen werken. Maar daar lijkt verandering in de komen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ‘conceptleidraad’ opgesteld voor tariefafspraken door zzp’ers. Van ACM mogen zzp’ers samen afspraken maken over hun beloning in situaties waarbij zzp’ers in een bedrijf ‘zij-aan-zij’ werken met één of meer werknemers en daardoor geen onderneming zijn in de zin van de Mededingingswet.   

Dit is goed nieuws. Het betekent dat wij ons actiever in kunnen zetten om de inkomenspositie van ontwerpende zzp’ers te verbeteren. Zo kunnen ontwerpers gezamenlijk optrekken en kan de BNO procederen tegen opdrachtgevers die zich niet aan de wet houden. We kunnen input leveren en urgentie geven aan specifieke onderwerpen binnen de arbeidsmarktagenda. En we kunnen de onderhandelingspositie van makers verder versterken.  

Desalniettemin is het uurtarief voor een belangrijk deel zaak van de ontwerper zelf. Het is namelijk een waardebepaling van wat je komt brengen. Het zegt iets over je ervaring, je zelfvertrouwen, over je professionaliteit, je status als ontwerper. Je inkomenspositie verbeteren is een vaardigheid. Onderhandelen over contracten, begrotingen opstellen en risico’s inschatten horen daar allemaal bij. Dit zijn zaken waar wij je nu al mee kunnen helpen.

ACM roept ons op om suggesties voor verbeteringen aan te leveren aan de voorlichting in de leidraad. We kunnen tot 9 september input geven. Wij verzamelen graag alle input van leden om dit gezamenlijk aan te bieden aan ACM. Deze suggesties kun je mailen aan zakelijk advies.

Sluit je aan bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Lid worden biedt vele voordelen: juridisch en zakelijk advies op maat, een groot aanbod voorbeelddocumenten en inspirerende events en trainingen.