Regiegroep Arbeidsmarktagenda informeert minister

De regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector heeft de minister, mede met het oog op het cultuurbeleid 2021- 2024, geïnformeerd en bevraagd.

Op 24 april 2019 heeft de regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector minister Van Engelshoven een brief gestuurd.

In deze brief informeert de regiegroep de minister, naast een update over de stand van zaken, over o.a.:

  • Hoe om te gaan met de Fair Practice code?

  • Hoe de sector zo toe te rusten dat er, als het om arbeidszaken gaat, beter worden gepresteerd?

Over de regiegroep Arbeidsmarktagenda

De Arbeidsmarktagenda is gericht op de culturele en creatieve sector. De regiegroep ziet toe op de uitvoering en de borging van de voortgang. De BNO neemt via de Federatie Creatieve Industrie deel aan het proces.