Rijkssubsidie Futurelab naar Waag

De Raad voor Cultuur heeft minister Engelshoven van OCW geadviseerd om de jaarlijkse rijkssubsidie van één miljoen euro voor de programmering van het Futurelab aan Waag te geven.

Op 4 juni is bekend gemaakt wie de jaarlijkse 1 miljoen euro gaat ontvangen voor het starten van een Futurelab, het nieuw op te richten 'rijksinstituut voor design en technologie'.

Uit de drie mededingers Waag, Next Nature Network en het Eindhovense collectief Complex, viel de keuze van de Raad voor Cultuur uiteindelijk op Waag.

Ook de Dutch Design Foundation, het organiserende orgaan van de Dutch Design Week, is een jaarlijkse subsidie van één miljoen euro toegekend.