Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 49 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Vanaf 2 maart 2021 kan je subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming. Of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten.