Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken.

Kleine MKB ondernemingen kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen voor een personeels-ontwikkelplan, denk aan zaken zoals:


  • Een externe adviseur die een opleidings- en ontwikkelingplan voor je bedrijf maakt;

  • Het inschakelen van een adviseur die loopbaan en ontwikkeladviezen geeft aan werknemers;

  • Het oprichten van een bedrijfsschool of andere initiatieven die medewerkers stimuleren om zich verder te ontwikkelen;

  • Een derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. 

80% van de kosten van bovenstaande leer- en ontwikkeltrajecten is subsidiabel, als klein MKB bedrijf betaal je dus zelf 20%.

Opleidingen zelf worden niet gesubsidieerd binnen de SLIM-subsidie, maar hiervoor kan bijvoorbeeld Werktuig PPO ingezet worden. Of kan via NL leert Door een gratis opleiding worden gekozen. 

Let op: de aanvraag periode is 1 t/m 30 september 2021.