This Is Not A Simulation!

Een nieuw initiatief dat de Nederlandse creatieve industrie wil samenbrengen om aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie (waar BNO deel van uitmaakt) en de Dutch Design Foundation hebben de handen ineengeslagen met het initiatief 'This Is Not A Simulation!'. Dit initiatief wil de Nederlandse creatieve industrie samenbrengen om aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst en wil onconventionele denkrichtingen onderzoeken die de veerkracht en weerbaarheid van de ontwerpsector stimuleren.

'This Is Not A Simulation!' gaat uit van vier programmalijnen waarlangs de komende tijd ideeën worden ontwikkeld:

  • Hoe kan design bijdragen aan het verduurzamen van recente, tijdelijke interventies en een rol spelen in het terugbrengen van waardevolle kwaliteiten in de publieke ruimte, zoals inspiratie, intimiteit en sociale relaties?

  • Welke vormen van collectiviteit kunnen ertoe leiden dat de sector vanuit de samenleving een impuls krijgt?

  • Hoe zorgen we ervoor dat we sectorbreed het recht op ons intellectueel eigendom beter verzilveren om zo onze praktijken te verduurzamen?

  • Kunnen we vanuit de sector initiatieven ontplooien die los van de overheid kunnen zorgen voor financiële zekerheid in crisissituaties?

 
 

Online-aftrap op 3 juni 2020

Live-magazine

This Is Not A Simulation! is een 'live' magazine met een onafhankelijke redactieraad, die gedurende een aantal weken een centraal gekozen thema uitdiept. De uitkomsten worden publiekelijk gepresenteerd aan een volgende redactieraad die het estafettestokje vervolgens na drie weken doorgeeft aan weer een volgende redactieraad. De activiteiten die uit de verschillende redactieraden voortkomen, zullen onder andere worden gedeeld tijdens de Dutch Design Week 2020. 

Initiatiefnemers

'This Is Not A Simulation!' is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie (waar BNO deel van uitmaakt) en de Dutch Design Foundation en staat open voor meer denkkracht. De intellectuele opbrengsten worden op termijn onder een Creative Commons licentie aan het publiek domein beschikbaar gesteld.