Timo de Rijk en Pieter Vos zijn erelid van de BNO

De voormalig voorzitter en penningmeester zijn benoemd tot erelid vanwege hun grote inzet en betekenis voor het vak en onze vereniging.

Afgelopen week namen Timo de Rijk en Pieter Vos afscheid als respectievelijk voorzitter en penningmeester van het bestuur van de BNO. Beide maakten de maximale bestuurstermijntermijn van zes jaar vol. Timo de Rijk wordt opgevolgd door Herbert Seevinck (Mijksenaar) en Petran van Heel (ABNAMRO) is de nieuwe penningmeester.

Zowel Timo als Pieter zijn aansluitend op hun afscheid geïnstalleerd als erelid van de BNO. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Timo de Rijk en Pieter Vos spreken het publiek op de algemene ledenvergadering toe, foto door Aad Hoogendoorn

Timo de Rijk

Timo de Rijk was als professor Design, Culture and Society geruime tijd verbonden aan de TU Delft en de Universiteit Leiden.

Hij was curator van verschillende tentoonstellingen, hoofdredacteur van publicaties zoals MORF en het Dutch Design Year Book en droeg door zijn uitingen in de media vaak op prikkelende wijze bij aan het bewustzijn en het debat over design. Sinds september 2016 is hij directeur van het Stedelijk Museum 's Hertogenbosch, een museum dat zich onder zijn leiding geheel op design is gaan richten en sinds 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch heet.

Timo de Rijk, foto door Aad Hoogendoorn

Timo trad in de zomer van 2012 aan als (onbezoldigd) voorzitter van de BNO en is de maximale bestuurstermijn van zes jaar aangebleven. Onder zijn voorzitterschap heeft een succesvolle directiewissel plaatsgevonden. Na een intensieve sollicitatieronde werd Madeleine van Lennep in 2013 benoemd als directeur van de BNO. Zij volgde Rob Huisman op, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Zowel de economische recessie als een aantal disruptieve technische en maatschappelijke ontwikkelingen maakten de afgelopen periode niet makkelijk, niet voor ontwerpers, niet voor bureaus en niet voor de BNO: ontwerperspraktijken (moesten) veranderen, bureaus werden kleiner en contributie inkomsten liepen terug. De BNO had in 2013 een behoorlijk begrotingstekort. Door goed samenspel tussen Timo de Rijk, Pieter Vos en Madeleine van Lennep heeft de BNO weer een stabiele financiële basis.

Timo leidde de bestuursvergaderingen als een plezierige, wakkere en open voorzitter. Hij vertegenwoordigde de BNO regelmatig extern en zijn talent als spreker maakten zijn optredens altijd extra interessant. 

Als designhistoricus geeft hij zijn visie op design als middel om de wereld te begrijpen, waarbij hij het vak in de volle breedte belicht. Hij is nooit bang om de confrontatie aan te gaan. Hij initieerde de lobby rond het Stedelijk Museum Amsterdam, bezorgd als hij is om de afnemende belangstelling en expertise van dat museum als het gaat om design.


Pieter Vos

 Pieter Vos, foto door Aad Hoogendoorn

Pieter Vos is een echte ondernemer. Hij is oprichter van Kop of Munt (financieel adviesbureau voor de creatieve industrie), ook al heeft hij zelf geen opleiding genoten op het gebied van accountancy of fiscaliteit. Hij bouwde een kantoor op dat inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de financiële dienstverlening binnen de creatieve sector.

Via een tip van een bij de BNO aangesloten bureau werd Pieter Vos in 2012 benaderd en gekozen als (onbezoldigde) penningmeester van het BNO-bestuur en is de maximale bestuurstermijn van zes jaar aangebleven.

Pieter heeft zijn rol als penningmeester opmerkelijk gewetensvol en goed vervuld. Hij speelde in 2014 een belangrijke rol bij de personeelswissel op de post hoofd financiële administratie, een vitale functie binnen de BNO. Samen met Timo de Rijk en Madeleine van Lennep bracht hij stabiliteit in de financiële positie van de BNO.

Hij zag van nabij toe op de herinrichting van de financiële administratie van de BNO en zorgde daarbij voor gespecialiseerde ondersteuning. Een betere penningmeester had de BNO zich niet kunnen wensen.

Als bestuurslid heeft Pieter steeds een betrokken en kritische positie ingenomen. Hij voelde zich voor meer verantwoordelijk dan alleen het financieel beleid. Het bestuur zal met zijn vertrek een slimme generalist met een waardevolle inbreng gaan missen.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Timo de Rijk en Pieter Vos ontvangen de door Ted Noten ontworpen onderscheiding uit handen van Madeleine van Lennep 

Klik hier voor een overzicht van alle BNO-ereleden.