Vrienden worden van Roots

Steun een waardevolle reeks die inmiddels al aan de vijftigste aflevering toe is.

De Roots-publicaties belichten belangrijke ontwerpers in de grafische ontwerpcultuur van Nederland. (Z)OO producties is verantwoordelijk voor de inhoud en geeft de publicaties uit. De BNO helpt bij de distributie, belang hechtend aan het gedachtegoed van de ontwerpers in kwestie, onze ontwerpgeschiedenis en de ontwikkeling van het vak.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Steun Roots en word vriend!

Fotografie, vormgeving, papier en drukwerk zijn vrijwel kosteloos dankzij genereuze betrokkenen. Toch resteren er kosten die moeten worden gedekt. Word daarom vriend, door overmaking van 50 euro op rekening NL24 ABNA 0453 2156 53 t.n.v. Amsterdams Universiteitsfonds, o.v.v. Wim Crouwel Fonds – ROOTS. Zo kan worden voortgebouwd op een waardevolle reeks die inmiddels al aan de vijftigste aflevering toe is.

Alle vrienden van Roots worden in het colofon benoemd.