Werken voor een kratje bier

Platform Makers presenteert de publicatie ‘Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen’.

De BNO zet zich onder andere binnen Platform Makers in voor de auteursrechten voor ontwerpers.

Op 21 juni 2018 presenteerde Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, een nieuwe publicatie vol individuele ervaringen van makers met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie is zorgwekkend: de nieuwe wet blijkt vooralsnog maar beperkt verandering in de contractpraktijk te brengen.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers): "De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een belangrijke sleutel in handen tot een werkelijk werkend Auteurscontractenrecht. De overheid zelf, als opdrachtgever en als subsidiegever, kan belangrijke stappen zetten om de wet alsnog, ook in huidige vorm, tot leven te brengen."

De reactie van de BNO

Wij onderschrijven de conclusies die uit deze publicatie kunnen worden getrokken volledig. Ondanks de nieuwe wet worden bij BNO Advies nog vaak vragen gesteld over zeer eenzijdige contracten die door opdrachtgevers en uitgevers aan bij ons aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, illustratoren en infographicmakers worden opgelegd.

Door gezamenlijke inspanningen is de Wet Auteurscontractenrecht er uiteindelijk in 2015 gekomen. Nu is het zaak ervoor te zorgen dat die in de praktijk ook daadwerkelijk het beoogde effect gaat opleveren: betere contracten met billijke vergoedingen. We blijven ons daarvoor inzetten, in individuele adviezen en via de lobby.

Achtergrond

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet breed als een probleem ervaren. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt. 

De publicatie

In Werken voor een kratje bier... en meer onbillijke voorstellen spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Angad-Gaur: "Helaas is het nog altijd nodig makers de garantie van anonimiteit te bieden. De angst niet langer te worden ingehuurd als men als "moeilijk" te boek staat, is nog steeds reëel. Het is illustratief voor de zwaarte en de hardnekkigheid van het probleem. Makers via de wet extra rechten geven is mooi, maar ze moeten ook geholpen worden dat recht daadwerkelijk te kunnen concretiseren. Daar wringt voor een groot deel de schoen."