Wet Arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (de ‘Wab’) in werking. Lees hier de belangrijkste wijzigingen die de Wab met zich meebrengt.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (de ‘Wab’) in werking. De Wab heeft als doel de kosten en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen (vaste contracten en flexibele contracten) te verminderen. Zo wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om een vast contract aan te bieden en krijgt de werknemer meer zekerheid. Meer balans tussen werkgever en werknemer dus.

Met de komst van de Wab gaan er een aantal dingen veranderen op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en Wet werk en zekerheid. Hier vind je een overzicht van de belangrijke wijzigingen die de Wab met zich meebrengt. 

Voorbeelddocumenten

Wij hebben de volgende standaard documenten gewijzigd naar aanleiding van de Wab. Per 1 januari 2020 kan je gebruik maken van onderstaande documenten.

Heb je vragen over de Wab en de gevolgen voor jou? Neem dan contact op met BNO Advies.