Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 treden verschillende wetswijzigingen in werking. Bekijk hier een overzicht van de wijzigingen die voor ontwerpers mogelijk relevant zijn.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Maak jij gebruik van de zelfstandigenaftrek? Hierop heb je recht als je minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf stopt en de Belastingdienst je als ondernemer aanmerkt.

In 2021 gaat de zelfstandigenaftrek met 360 euro omlaag. In 2020 bedroeg de zelfstandige aftrek 7.030 euro en dit wordt komend jaar 6.670 euro. Ondanks de verlaging is de verwachting dat je er niet op achteruit gaat als je gebruik maakt van de aftrek. Dit komt doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting in 2021 gaan stijgen. Hierdoor wordt de lagere zelfstandigenaftrek gecompenseerd.

Faillissementen makkelijker voorkomen

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. Deze wet heeft tot doel om faillissementen te voorkomen. De WHOA maakt het mogelijk om, als je in financiële problemen zit, je schuldeisers een financieel akkoord aan te bieden waarmee je de schulden van je bedrijf herstructureert.

Het komt nu voor dat schuldeisers niet instemmen met dergelijke afspraken. Wanneer 1 of meerdere schuldeisers dwarsliggen, kan dit leiden tot een faillissement. Dit wordt onder de WHOA anders. Als de rechter het aangeboden akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden. Dit kan tot gevolg hebben dat schuldeisers genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld kwijtschelding, een gedeeltelijke afboeking of uitstel van betaling.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden omhoog

Het kopen van een bedrijfspand voor eigen gebruik is vanaf 1 januari 2021 duurder. De overdrachtsbelasting stijgt namelijk van 6% naar 8%.

Investeren wordt extra gestimuleerd

Bedrijven die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 investeren in bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze korting wordt verrekend via de loonheffing. Bij bedrijfsmiddelen kun je denken aan machines of computersystemen. De korting bedraagt:

  • 3% van het investeringsbedrag bij investeringen onder de 5.000.000 euro per kalenderjaar. Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag.

  • 2,44 % van het investeringsbedrag bij investeringen boven de 5.000.000 euro per kalenderjaar.

De BIK is een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande maatregelen zoals o.a. de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het voordeel van deze regelingen is afhankelijk van de rechtsvorm, de hoogte van de winst en de belastingtarieven.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.

Beeld overzichtspagina via Tingey Injury Law Firm (Unsplash)