#Publicaties

Auteursrechten: praktische tips voor opdrachtgevers van ontwerpers

Een publicatie die opdrachtgevers op weg helpt bij het maken van duidelijke afspraken over auteursrecht en het gebruik van ontwerpen die al dan niet in opdracht zijn gemaakt.


Als ik wijzigingen in een ontwerp wil aanbrengen, moet ik dan overleggen met de ontwerper? Ik heb er tenslotte voor betaald, het ontwerp is dan toch van mij? 

Om deze en dergelijke vragen van opdrachtgevers te beantwoorden schreef de BNO het boekje 'Auteursrecht' voor opdrachtgevers. Met deze uitgave beschrijft de BNO het onderwerp voor het eerst specifiek vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. 

De uitgave probeert veelvoorkomende misverstanden weg te nemen, en opdrachtgevers te helpen bij het maken van duidelijke afspraken over auteursrechten en het gebruik van ontwerpen die al dan niet in opdracht zijn gemaakt. Dit is immers ook in het belang van de ontwerper.