#Publicaties

BNO-beleidsplan (2020-2022)

Lees hier het beleidsplan 'Professionaliteit en community'.


In het BNO-beleidsplan (2020-2022) geven we, zo kort mogelijk, een beeld van waar de BNO staat en waar we de komende periode aan willen werken. De veranderingen die onze wereld en daarmee ook het ontwerpvak bepalen, voltrekken zich in hoog tempo. Voor een deel hebben we dat in de hand en kunnen we dat beïnvloeden, voor een deel niet. 

De gekozen horizon is daarom kort, net als bij het vorige beleidsplan. De uitgebreider bespiegelingen daarin zijn veelal nog geldig en worden hier dan ook niet herhaald.