#Publicaties

Crossover Works publicaties

Een serie publicaties die voorbeelden tonen van crosssectorale samenwerkingen.


De Crossover Works publicaties laten zowel de creatieve ondernemers als de overige sectoren zien wat mogelijk is door samen te werken. In deze publicaties vele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren.

Crossover Works is een serie publicaties van de (mede door BNO opgerichte) Federatie Creatieve Industrie in samenwerking met CLICKNL, Dutch Creative Council, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.