#Vacatures

Studio Renate Boere

Stagiair(e) grafisch ontwerp

20.04.2022 - 18.05.2022


Stage


Den Haag


Read English version below

 

Wij zijn op zoek naar nieuwsgierige, bevlogen studenten die goed kunnen samenwerken. Studenten die onbekende gebieden van ontwerp willen onderzoeken, hun eigen grenzen durven te verleggen en die zich uitgedaagd voelen om mee te denken over het vak. Studenten die bereidt zijn hard te werken (en te lachen) om zo het uiterste uit hun stageperiode te halen. 


Wie zijn wij?

Wij ontwerpen bijzondere boeken, interactieve installaties voor op festivals, exposities en nieuwe identiteiten voor culturele- en sociale instellingen, overheden en bedrijven. Daarnaast verkennen we de nieuwste praktijken van het vak grafisch ontwerpen. Door het doen van uitgebreid ontwerpend onderzoek binnen betaalde opdrachten én zelf geïnitieerde projecten, zoeken wij de grenzen van grafisch ontwerp op om nieuwe innovatieve ontwerpen te laten ontstaan.


Hoe worden stagiaires begeleid?

We hechten veel waarde aan het bespreken van werk en plannen dagelijks feedback sessies in met iedereen op de studio. Taken zoals deelnemen aan onderzoek naar de inhoud van een onderwerp, het omzetten naar een visueel concept, ontwerpend onderzoek, presentaties voorbereiden, bedrijven benaderen, contacten onderhouden en huishoudelijke klusjes verdelen we over alle medewerkers van de studio. Stagiairs werken veel samen met meerdere stagiairs of collega ontwerpers aan een project.


Geïnteresseerd?

Stage lopen kan vanaf augustus/september 2022 voor minimaal 4 maanden.
Ben je geïnteresseerd, mail je motivatie en portfolio(-link) naar: info@renateboere.nl.

Meer info op:
 www.renateboere.nl/stage.

...................................................................................................................................................................................

 

We are looking for curious, passionate students who are great collaborators. Students who want to explore the boundaries of design and dare to push their own. Who feel challenged to think differently about the graphic design profession. Students who are willing to work hard, like to laugh and to get the most out of their internship.


What do we offer:

Studio Renate Boere designs books, interactive installations for festivals, exhibitions and new identities for cultural and social institutions, governments and companies. In addition, we explore the latest practices of the graphic design profession. By conducting extensive design research within assignments and self-initiated projects, we push the boundaries of graphic design in order to create new innovative designs.


How are interns guided?

We value elaborating on everyone's work and schedule daily feedback sessions with everyone in the studio. We distribute tasks such as participating in research into the content of a subject, converting research to a visual concept, design research, preparing presentations, approaching companies, keeping in touch with existing clients, and household chores, among all employees of the studio. In general, interns work together with other trainees or fellow designers on a project.


Interested?

The next internship period starts in January/February 2022 for a minimum of 3 months.
Interested? > mail your motivation and portfolio (link)  to: info@renateboere.nl.

More info on: 
www.renateboere.nl/stage