16-03-2015 - Informatie over duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is van groot belang, dat wordt steeds duidelijker door de groeiende aandacht in de samenleving en vanuit de EU en de Nederlandse overheid. Vanuit de Nederlandse overheid is met het invoeren van duurzame inkoopvoorwaarden meer druk ontstaan op het ontwikkelen en aanschaffen van producten en diensten die rekening houden met het milieu. De EU stimuleert ecodesign en is bezig met het ontwikkelen van wetgeving over dit onderwerp. De Kaderrichtlijn Ecodesign voor Energieverbruikende Producten ging reeds in augustus 2007 van kracht. Er zullen steeds meer uitvoeringsmaatregelen worden ontwikkeld voor uiteenlopende groepen van energieverbruikende producten.

Duurzaam ontwerpen

Voor ontwerpers is een belangrijke taak weggelegd. De mogelijke effecten van een product of dienst op milieu, sociaal-cultureel en financieel gebied wordt in de ontwerpfase bepaald. In die fase worden de belangrijkste beslissingen genomen over gewicht, materiaal of bijvoorbeeld energieverbruik. Duurzaam ontwerpen biedt een aantal belangrijke kansen. Maatregelen die bijvoorbeeld voordeel opleveren voor het milieu leveren ook vaak een lagere kostprijs op. Denk bijvoorbeeld aan materiaalbesparing en transportoptimalisatie. Ook heeft duurzaam ontwerpen consequenties voor de marketing van producten en diensten. Zeker nu duurzaamheid voor steeds meer consumenten vanzelfsprekend is geworden. En er zijn allerlei nieuwe technologieën en materialen die naast milieuvoordelen ook technische of gebruiksvoordelen op kunnen leveren.

Hoe doe je dat?

Er bestaat geen 100% duurzaam ontwerp, en er is helaas geen handleiding met ultieme waarheden. Duurzaam ontwerpen gaat vooral over rekening houden met de gevolgen van je keuzes, op onder andere milieu, sociaal-cultureel en financieel gebied. Duurzaamheid is een complex verschijnsel en altijd afhankelijk van de context en veranderende inzichten. Dat is geen reden om ontmoedigd te raken en het links te laten liggen! Elke kleine stap telt. Het maken van die stappen en het kijken naar stappen van anderen zijn dé manier om je kennis te vergroten, steeds beter te weten welke vragen je kunt stellen op welke moment, er over te kunnen praten met partners, om uiteindelijk duurzaamheid standaard onderdeel te laten zijn van je (ontwerp)denken.

Checklist

Duurzaamheid is een rekbaar begrip, deze checklist geeft inzicht in hoe je bewust keuzes kan maken en waar je rekening mee kan houden in materiaalkeuze, ontwerpprocessen, productie, etc. 

Instrumenten

-Breeam-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Breeam-NL is afgeleid van het internationale Breeam en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. 

Touchpoints, een gezamenlijk onderzoek tussen gedragswetenschappers en de creatieve industrie, met de BNO als consortiumpartner, resulteerde in een praktische en 'evidence based' toolkit voor bureaus in de creatieve industrie. De toolbox ondersteunt en inspireert bij het ontwerpen van digitale en fysieke producten die tot doel hebben duurzamer en gezonder gedrag te stimuleren.

Organisaties

CLICKNL CIRCO creating business through circulair design stimuleert bedrijven en ontwerpers samen te werken aan concrete opdrachten en laat zo daadwerkelijk circulaire business tot stand komen. Door de samenwerking tussen ontwerpers en bedrijven draait het in CIRCO niet alleen om het productieproces, maar ook de relaties met de consument en het circulair maken van de keten, ook na consumenten-gebruik. 

Circulairondernemen.nl is de online community van het programma Nederland circulair. Dit programma stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Behalve de community organiseren ze ook praktische activiteiten en bieden ze handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen.

Dutch Design in Development (DDiD) helpt importeurs, retailers, producenten en ontwerpers met hun design, productie- en marktvragen. DDiD onderscheidt zich door eco-design, fair trade en 'profit' in haar aanpak te combineren.   

De Stichting Verduurzaming Musea ondersteunt ontwerpers in het uitleggen op welk niveau musea het veranderingsproces moeten inzetten.

Prijzen

De New Material Award introduceert de ontwerpen van de toekomst. De tweejaarlijkse prijs daagt beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen. De ontwerpen die zo ontstaan zullen bijdragen aan een betere en duurzame samenleving. De New Material Award gelooft in de innovatieve kracht van creativiteit binnen diverse design- en kunstdisciplines op het gebied van duurzaamheid, materiaalontwikkeling en -toepassing.

Artikelen

-Stoelen van kavel GZ-59 west
-To print or not to print
-Vreedzame mobieltjes
-De iPhone als groene gids
-Het product als grondstoffenbank

Kennispagina's

-Recycling
-Upcycling

-Kunststoffen
-Zonnecellen
-Kurk
-Bamboe
-Biomimicry
-Bioplastics 
-Karton
-Katoen
-Brandnetel
-Materiaalbesparing