22-11-2011 - Het uitschrijven van een prijsvraag kan om verschillende redenen zinvol zijn maar er zijn echter ook situaties aan te wijzen waarin het uitschrijven van een prijsvraag naar de mening van de BNO niet wenselijk is.

Prijsvragen voor ontwerpers in opleiding