#Events

Algemene ledenvergadering BNO

14.03.2019


16.00 - 19.00


CIRCL, Gustav Mahlerplein 1B, 1082MS, CIRCL, Amsterdam


De ledenvergadering van de BNO vindt dit jaar plaats in de duurzame hotspot CIRCL aan de Amsterdamse Zuidas. Tijdens de ledenvergadering blikken we terug op het voorgaande jaar en wordt verteld over de activiteiten en services van de BNO in 2019. 

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor BNO-leden.

Programma

  • 16.00 uur - inloop CIRCL

  • 16.30 uur - aanvang ledenvergadering

  • Opening door BNO-voorzitter Herbert Seevinck


  • Mededelingen en ingekomen stukken


  • Verslag ledenvergadering 11 juli 2018 (zie bijlage onderaan deze pagina)


  • Terugblik 2018 (zie bijlage onderaan deze pagina) en vooruitblik 2019 door Madeleine van Lennep


  • Financiële zaken door Petran van Heel (zie bijlage onderaan deze pagina)

    -accountantsverklaring en decharge 2017
    
-financiële rapportage 2018

    -begroting 2019

  • Voordracht BNO-ereleden door Herbert Seevinck (zie bijlage onderaan deze pagina)


  • Rondvraag


  • Sluiting door Herbert Seevinck 

Na afloop van de jaarvergadering geeft Petran van Heel om ongeveer 17.30 uur een toelichting op de filosofie achter CIRCL en de visie van ABN AMRO op architectuur, design en beeldende kunst.

De middag wordt afgesloten met een drankje.

Bijbehorende stukken

Onderaan deze pagina zijn de bijbehorende stukken te downloaden. Ontvang je ze liever per post, neem dan contact op met de BNO (020-6244748).

Aanvullingen

Leden die aanvullende agendapunten willen aandragen wordt verzocht dat tot uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk te doen.

Met betrekking tot de voordracht van ereleden: leden kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk een andere voordracht indienen, mits deze schriftelijk wordt ondersteund door ten minste drie andere leden. 

RSVP

Ben je aangesloten bij de BNO en wil je er graag bij zijn? Meld je dan hier aan via Eventbrite.

Locatie

CIRCL
Gustav Mahlerplein 1B
1081 MS Amsterdam

Odoo CMS - een grote afbeelding

Bijbehorende stukken