#Events

BNO Business Lunch: hoe bepaal je de hoogte van je honorarium?

09.03.2021


12.15 - 13.00


Online (locatie), Online


In de maand maart organiseert BNO Advies voor BNO-leden iedere dinsdag een inhoudelijke lunchsessie over een actueel en voor de ontwerppraktijk relevant onderwerp. Tijdens alle sessies is er voldoende ruimte voor vragen en om ervaringen te delen met collega-ontwerpers. De sessies vinden plaats via Zoom.

Hoe bepaal je de hoogte van je honorarium?

Over je honorarium krijg je regelmatig vragen van je opdrachtgever. Het is vaak onderdeel van een onderhandeling. Het is daarom belangrijk, zeker als beginnend ontwerper, dat je goed weet hoe je honorarium is opgebouwd.

De meest gebruikte formule voor het berekenen van je honorarium is het bestede aantal uren maal je uurtarief. Maar is dat de enige manier? En hoe ervaren andere ontwerpers dit soort onderhandelingen?

Meedoen?

Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor BNO-leden.

Wil je een sessie bijwonen? Dan kan je je opgeven door een e-mail te sturen naar info@bno.nl. Vermeld daarbij je naam, e-mailadres en de sessie die je wilt volgen. Je ontvangt dan van ons een Zoom-link. Tijdens iedere sessie is er ruimte voor 25 deelnemers

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.