#Events

BNO Jaarvergadering 2021

25.03.2021


16.30 - 17.45


Online (locatie), Online


Op 25 maart organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering vertellen we over het afgelopen jaar en legt het Algemeen Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarvergadering is toegankelijk voor alle aangesloten bureaus, ontwerpers en relaties. 

Programma

(Tijden bij benadering)

  • 16.30 uur - Opening door BNO-voorzitter Herbert Seevinck

                   - Mededelingen en ingekomen stukken

                   - Verslag ALV 2020 (zie bijlage)

  • 16.45 uur - Terugblik 2020 met beelden en korte vooruitblik op 2021 door                 Madeleine van Lennep, directeur BNO (zie bijlage)

  • 17.05 uur - Financiële zaken, toelichting door BNO-penningmeester Petran                  van Heel (zie bijlage)

                   - Afronding en decharge 2019

                   - Voorlopige realisatie 2020

                   - Begroting 2021

  • 17.15 uur  - Voordrachten door voorzitter Herbert Seevinck

                   - Ereleden: Claudy Jongstra en Hella Jongerius
                      (zie bijlage)

                   - Leden Algemeen Bestuur: Sanne Boekel en Koen de Groot 
                     (zie bijlage)

                   - Leden Raad van Toezicht: Fransje Gimbrère en Edgar                                   Walthert (zie bijlage)

  • Rondvraag

  • 17.35 uur  - Sluiting vergadering en presentatie Petra Janssen.

Presentatie Petra Janssen over het World Hope Forum


Aansluitend op de online vergadering kijken we ook met Petra Janssen naar de toekomst. Petra Janssen is gevraagd door Lidewij Edelkoort als Nederlandse ambassadeur van het internationale Word Hope Forum, een initiatief van Edelkoort en Philip Fimmano en de tegenhanger van het World Economic Forum dat jaarlijks in Davos wordt georganiseerd.

Als dé Nederlandse ambassadeur vraagt Janssen aandacht voor de nieuwe wereld die na de coronapandemie moet ontstaan: een eerlijke, duurzame wereld met aandacht voor de maatschappelijke, economische en milieubelastende effecten van onze manier van leven.
Foto: Petra Janssen, Fotograaf: René van der Hulst

Samen met de internationale designtop werken Janssen en Edelkoort nauw samen om de kansen die de samenleving – in én na deze moeilijke tijd – heeft om de wereld echt te veranderen, inzichtelijk en concreet te maken. Want verandering is ingewikkeld, maar wel noodzakelijker dan ooit.

Bijbehorende stukken

Ontvang je de bijlagen liever per post, stuur dan een e-mail (info@bno.nl).

Aanvullingen

Leden die aanvullende agendapunten willen aandragen wordt verzocht dat tot uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk te doen.

Met betrekking tot de voordrachten: leden kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk een andere voordracht indienen, mits deze schriftelijk wordt ondersteund door ten minste drie andere leden.

Aanmelden

RSVP: info@bno.nl

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt een Zoom-link toegestuurd.